แหลมผักเบี้ย

แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ป่าชายเลนที่นี่ อุดมสมบูรณ์มากๆ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำ มีต้นโกงกางและต้นแสมเต็มพื้นที่ และสุดทางมีสะพานไม้ที่ทอดยาวสุดทะเล คุณจะได้เห็นพื้นน้ำ ผืนป่า และท้องฟ้าในมุมที่งดงามมากๆครับ